Dėkojame | Dziękujemy

Gerbiamieji Ponai ir Ponios, Mieli draugai,

Prieš savaitę pasibaigė Tarptautinis Lituanistų kongresas. Jau penktą kartą turėjome galimybę susitikti Vroclavo universitete lituanistų ir Lietuvos draugų rate. Nuoširdžiai dėkojame už vertingus ir įkvepiančius pranešimus ir debatus visiems pranešėjams, ekspertams ir atvykusiems dalyviams. Tikimės, kad tų dviejų dienų vaisingų diskusijų prasitęsimo sulauksim per kitą, šeštąjį Kongresą.

Dėkojame visiems Kongreso partneriams – aukštojo mokslo institucijoms ir kitoms organizacijoms:

– Vytauto Didžiojo universitetas,

– Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, ir asmeniškai Tarptautinių ryšių skyriaus

vadovei, V Tarptautinio lituanistų kongreso organizacinio komiteto narei Vilmai

Leonavičienei

– Mykolo Romerio universitetas

– Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

– Europos Komisija

– Rytų Europos kolegija

– Regionalinis tarptautinių debatų centras (RODM)

– Vroclavo miesto Mediateka.

Nuoširdžiai norime padėkoti garbės globėjams:

– prof. Adam Jezierski, Vroclavo universiteto rektorius

– prof. Inga Žalėnienė, Mykolo Romerio universiteto rektorė

– Eduardas Borisovas, LR Ambasadorius Lenkijos respublikoje

– Jacek Sutryk, Vroclavo miesto prezidentas

– Paweł Hreniak, Žemutinės Silezijos vaivada

– prof. Jan Miodek

– Tomasz Kosoń, LR Garbės konsulas Vroclavo mieste

 

Esame labai dėkingi mūsų rėmėjams ir sponsoriams:

– Lietuvos kultūros institutas,

– ORLEN Lietuva,

– Kepykla Korneliusz Okoń

– Bendrovė Conselion

O taip pat informaciniams rėmėjams: Przegląd Bałtycki, Kultura Litwy, Nowa Europa Wschodnia, New Eastern Europe, zw.lt, alkas.lt, bernardinai.lt

Labai ačiū Vroclavo universiteto studentų lituanistų organizacijos Labas ir fondo “Šaligretos” nariams – be jūsų pastangų ir entuziazmo Kongreso realizavimas būtų neįmanomas. Taip pat ypatingai dėkojame Kongreso gerajai dvasiai – LR Kultūros attaché Lenkijos respublikoje – Rasai Rimickaitei, kurios dėka Lietuvos kultūra vėl viešėjosi Vroclavo mieste.

Kongreso nuotraukų galeriją surasite čia .

Iki pasimatymo per VI Kongresą!

V Tarptautinio lituanistų kongreso organizacinis komitetas

cropped-logo2.png


Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele.

Międzynarodowy Kongres Lituanistów za nami. Po raz piąty mieliśmy okazję spotkać się na Uniwersytecie Wrocławskim w gronie studentów, doktorantów, pracowników akademickich, ekspertów, a przede wszystkim przyjaciół Litwy. Składamy serdeczne podziękowania za interesujące i inspirujące wystąpienia i debaty wszystkim prelegentom, panelistom oraz przybyłym uczestnikom – mamy nadzieję, że dyskusje, które wywiązały się podczas tych dwóch dni, znajdą swoją kontynuację na następnym Kongresie. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym jednostkom naukowym, prelegentom, panelistom oraz przybyłym uczestnikom konferencji za udział w tym wydarzeniu.

Dziękujemy naszym partnerom, którzy wsparli nasz kongres:

– Uniwersytetowi Witolda Wielkiego w Kownie,

– Vilmie Leonavičienė, kierownikowi Działu Współpracy Międzynarodowej Akademii Edukacji przy Uniwersytecie Witolda Wielkiego, członkini komitetu organizacyjnego V Międzynarodowego Kongresu Lituanistów,

– Uniwersytetowi Michała Römera w Wilnie,

– Ministerstwu Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej,

– Komisji Europejskiej,

– Kolegium Europy Wschodniej,

– Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu,

– Mediatece, filii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę osób i instytucji, które objęły honorowym

patronatem:

– Jego Magnificencja prof. Adam Jezierski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

– Jej Magnificencja prof. Inga Žalėnienė, rektor Uniwersytetu Michała Römera w Wilnie

– Jego Ekscelencja Pan Eduardas Borisovas, Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce

– Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia

– Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski

– Profesor Jan Miodek

– Tomasz Kosoń, Konsul Honorowy Republiki Litewskiej we Wrocławiu

Pragniemy też podziękować naszym sponsorom i darczyńcom, dzięki którym nasza konferencja mogła przybrać tak uroczysty charakter:

– Spółka Orlen Lietuva,

– Litewski Instytut Kultury,

– Pan Korneliusz Okoń (Cukiernia i Piekarnia Okoń),

– Spółka Conselion Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy.

Za współpracę przy V Międzynarodowym Kongresie Lituanistów dziękujemy naszym patronom medialnym: Przeglądowi Bałtyckiemu, Kulturze Litwy, czasopismom Nowa Europa Wschodnia i New Eastern Europe, a także portalom zw.lt, alkas.lt, bernardinai.lt

Dziękujemy także za zaangażowanie członków Studenckiego Koła Naukowego „Labas” działającego przy Studium Języka i Kultury Litewskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacji Pobliża – bez was organizacja Kongresu byłaby niemożliwa!

Szczególnie dziękujemy dobremu duchowi Kongresu – Rasie Rimickaitė, attaché kulturalnej Republiki Litewskiej w Polsce, bez której część kulturalna Kongresu nie miałaby racji bytu.

Zdjęcia dokumentujące przebieg Kongresu znajdują się w Galerii.

Do zobaczenia na VI edycji!

Komitet Organizacyjny V Międzynarodowego Kongresu Lituanistów

cropped-logo2.png

Zapraszamy na debaty eksperckie | Kviečiame į ekspertų debatus

> Debaty w języku litewskim | Debatai lietuvių kalba:

>>> KAIP PASAULIO LIETUVIUI IŠMOKTI LIETUVIŲ KALBĄ? (LT) Gegužės 16 d., 13:00-14:30

> Debaty w języku litewskim i polskim (tłumaczenie symultaniczne) | Debatai lietuvių ir lenku kalbomis (sinchroninis vertimas):

>>>TRANSGRANICZNY POLSKO-LITEWSKI DIALOG OBYWATELSKI – WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ W EUROPIE | CROSS-BORDER LIETUVIŲ-LENKŲ PILIEČIŲ DIALOGAS – BENDRA PRAEITIS IR ATEITIS EUROPOJE (PL | LT) 17 maja | Gegužės 17 d., 9:30-11:00

> Debaty w języku polskim | Debatai lenkų kalba:

>>> DEBATA EKSPERCKA „WSPÓLNE CELE, WSPÓLNE INTERESY – WSPÓŁPRACA POLSKI I LITWY W DZIEDZINIE ENERGETYKI” (PL), 16 maja, godz. 13:00-14:30

>>>DEBATA EKSPERCKA „KONIEC EPOKI GRYBAUSKAITĖ – NOWA SZANSA W STOSUNKACH POLSKO- LITEWSKICH?” (PL), 17 maja, godz. 13:15-14:45

 

 

 

Zaproszenie na promocję książki | Kvietimas į knygos pristatymą | Invitation for book presentation

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie promujące wydanie polskiego przekładu powieści Ričardasa Gavelisa Wileński poker | 17 maja, godz. 18:00 | Mediateka, pl. Teatralny 5


Kviečiame į Ričardo Gavelio Vilniaus pokerio vertimo i lenkų kalbą pristatymą | Gegužės 17 d. , 18:00 val. | pl. Teatralny 5


We are pleased to invite all interested to the event presenting Polish translation of Vilnius Poker, book by Ričardas Gavelis | 17th of May, 18:00 | Mediateka, pl. Teatralny 5

 

 

Program | Programa | Programme

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy program V Międzynarodowego Kongresu Lituanistów.


Gerbiamieji Ponai ir Ponios,

Pristatome V Tarptautinio Lituanistų Kongreso programą.


Dear Ladies and Gentleman,

Below You can find programme of the V International Lithuania Congress.

przycisk

labas

 

Uwaga | Dėmesio | Attention

Jeśli nie otrzymali Państwo informacji zwrotnej w sprawie zgłoszenia na Kongres, bardzo prosimy o pilny kontakt. Dziękujemy.

Jeigu Jūs negavote laiško patvirtinančio (arba nepatvirtinančio) Jūsų dalyvavimą Kongrese, maloniai prašome kuo greičiau su mumis susisiekti. Ačiū

If You have not received feedback regarding admission for the Congress, please contact us immediately. Thank You.

 

e-mail: labas@uni.wroc.pl

cropped-logo2.png

labas

Zaproszenie | Kvietimas | Invitation

Uwaga! Przedstawiamy oficjalny plakat V Międzynarodowego Kongresu Lituanistów.

Dėmesio! Pristatome oficialų V Tarptautinio Lituanistų Kongreso plakatą!

Attention! Here it is… The official poster of the V International Lithuania Congress!

plakat-a3-page-001

 

Wrocławska Mediateka partnerem kongresu.

Informujemy, że partnerem tegorocznego Kongresu jest Mediateka, filia Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Dziękujemy!

Mediateka istnieje od 25 czerwca 2004 roku, dzięki projektowi Fundacji Bertelsmanna, wsparciu ze strony miasta Wrocław oraz zaangażowaniu wszystkich pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Mediateka jest multimedialną biblioteką, mającą w swojej ofercie zarówno bogaty księgozbiór, jak również multimedia.
W zbiorach multimedialnych Mediateki czytelnicy znajdą: filmy DVD i BLU-RAY, płyty muzyczne, audiobooki, gry planszowe oraz elektroniczne programy edukacyjne. Od niedawna posiadamy dostęp do elektronicznej bazy książek, z której korzysta wielu czytelników. Dbając o potrzeby czytelników Mediateka zapewnia im możliwość szybkiego i kompleksowego uzyskania informacji przy punkcie informacyjnym, bezpłatnego dostępu do stanowisk komputerowych z Internetem oraz zwrotu wypożyczeń do całodobowej wrzutni (trezora). Ciekawą inicjatywą Mediateki jest Language Cafe – bezpłatna kafejka językowa, prowadzona przez native speakerów i lektorów. Jako miejsce przyjazne, otwarte i tolerancyjne Mediateka jest zaangażowana w różne projekty społeczne, jak na przykład Żywa Biblioteka. Organizuje wystawy, festiwale oraz spotkania autorskie.
Celem Mediateki jest stworzenie przyjaznej przestrzeni dla wymiany myśli i poglądów, gdzie mieszkańcy mogą realizować ważne dla nich projekty oraz pogłębiać swoje pasje i zainteresowania.

Portal Energetyka24.com patronem kongresu.

Pragniemy  poinformować, że serwis Energetyka24.com objął patronatem medialnym V Międzynarodowy Kongres Lituanistów. Serdecznie dziękujemy!

Energetyka24.com – portal ekspercki, przygotowujący zarówno bieżące informacje branżowe jak i pogłębione analizy, raporty i komentarze. Eksperci grupy są stałymi uczestnikami merytorycznymi największych wydarzeń branżowych, jak i komentatorami w ogólnopolskich mediach.
Całość uzupełniają specjalistyczne blogi prowadzone przez znanych ekspertów i czołowe polskie think-tanki. Serwis Energetyka24.com stawia mocno na segment wideo, w którym można znaleźć autorskie materiały m.in. relacje z czołowych projektów infrastrukturalnych polskiej energetyki czy opinie menadżerów związanych z branżą energetyczną.

energetyka

Cukiernia Korneliusz Okoń darczyńcą Kongresu

Miło nam poninformować, że darczyńcą tegorocznego kongresu została Cukiernia Korneliusz Okoń. Serdecznie dziękujemy za wsparcie!

Cukiernia Korneliusz Okoń – założona w 1975 w Legnicy. Jedna z najprężniejszych firm branży piekarsko-cukierniczej na Dolnym Śląsku z ponad 40-letnim doświadczeniem. Wyróżnia się jakością i przywiązaniem do tradycji. Z powodzeniem obsługuje klientów indywidualnych, jak też imprezy zorganizowane.

Okoń logo

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej partnerem kongresu.

Z przyjemnością informujemy, że partnerem piątej edycji kongresu jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu.

Celem działalności sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową.

Print