Vroclavo universitete vyko VI Tarptautinis lituanistų kongresas

2022 metų gegužės 19-20 dienomis Vroclavo universitete šeštąjį kartą vyko Tarptautinis lituanistų kongresas. Po ilgos pertraukos mokslininkai, literatūrologai, švietimo ekspertai kongrese skaitė pranešimus sekcijose, skirtose lietuvių kalbai ir literatūrai, istorijai, politikai, kultūrai, teisei, politikai ir tarptautiniams santykiams. Šiemet daug buvo kalbama apie humanisto Pranciškaus Skorinos asmenybę, Lietuvos Respublikos Konstituciją ir laisvę.

Kongreso metu buvo paminėta Vroclavo universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto penkiasdešimties metų bendradarbiavimo sukaktis. Taip pat jau dvidešimt metų Vroclavo universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros studijų centras gyvuoja, tad buvo daug kalbama apie lietuvių kalbos sklaidą Lenkijoje ir Baltistikos centruose.

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija – vienas iš organizatorių, tad kongreso metu VDU Komunikacijos prorektorė Vilma Bijeikienė skaitė plenarinį pranešimą apie lituanistiką Lietuvoje ir pasaulyje, taip pat VDU Teisės fakulteto dekanas Dainius Žalimas skaitė plenarinį pranešimą „Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimo 30 metinės“.

ES SF projektas „Užsienio Baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas”, kurį įgyvendina, VDU, LLTI ir VU atvėrė galimybes Į bendrą mokslinę-praktinę diskusiją atvykti  ir Baltistikos centrų dėstytojams, studentams: Helsinkio universiteto BC (Suomija), Talino universiteto BC (Estija), Karolio universiteto (Čekija), Vienos universiteto BC (Austrija), Varšuvos universiteto BC (Lenkija), Krokuvos Jogailaičių universiteto BC (Lenkija), Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto BC (Lenkija), Stokholmo universiteto BC (Švedija), Lietuvos atstovams iš: VDU, LLTI, VU, MRU ir kitur.

Tarptautiniame lituanistų kongrese Lietuvos mokslininkai tyrėjai: Joris Kazlauskas, Arūnas Vaicekauskas, Jurga Macijauskaitė-Bonda, Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė, Dalia Kuizinienė, Gitana Vanagaitė, Tomasz Blaszczak, Daiva Dapkutė, Jurga Trimonytė-Bikelienė, Aušra Martišiūtė-Linartienė pristatė aktualius mokslinius pranešimus bei naujausius savo tyrimus. Baltistikos centrų atstovai skaitė plenarinius pranešimus, sekcijose dalijosi savo patirtimis, naujausiomis savo įžvalgomis, dalyvavo diskusijose, debatuose.

Pirmąją kongreso dieną vyko VDU Švietimo akademijos Mokomojo dalyko pedagogikos: muzikos pedagogikos studentų koncertas.

Kongrese buvo paliesti ir Ukrainos įvykiai, renginio metu dalyviai buvo pakviesti į režisieriaus Manto Kvedaravičiaus filmo „Mariupolis“ peržiūrą.

PROGRAM | PROGRAMA | PROGRAMME

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy program VI Międzynarodowego Kongresu Lituanistów.

Gerbiamieji Ponai ir Ponios,

Pristatome VI Tarptautinio Lituanistų Kongreso programą.

Dear Ladies and Gentleman,

Below You can find programme of the VI International Lithuania Congress.

Kliknij tutaj | Click here| Spausk čia

Przedłużamy nabór zgłoszeń!

Szanowni Państwo,

informujemy, że przedłużamy nabór zgłoszeń do 15 kwietnia 2022 r.!

Gerbiamieji Ponai ir Ponios,

Informuojame, kad kvietimą teikti paraiškas pratęsiame iki balandžio 15 d.!

Ladies and Gentlemen,

We would like to inform you that we are extending the call for applications until April 15, 2022!

Zapraszamy na VI Międzynarodowy Kongres Lituanistów!

Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele,

wspaniale jest nam ogłosić, że w dniach 19-20 maja 2022 roku po raz szósty odbędzie się na Uniwersytecie Wrocławskim Międzynarodowy Kongres Lituanistów! Mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych Litwą, jej językiem, kulturą, historią, polityką, społeczeństwem i stosunkami z sąsiadami do udziału w tym wydarzeniu.

Więcej szczegółów już wkrótce. Śledźcie naszą stronę internetową, na której będziemy na bieżąco uzupełniać informacje, a także nasz profil na facebooku: https://www.facebook.com/kongres.lituanistow.

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia na Kongresie!

Organizatorzy.

Dėkojame | Dziękujemy

Gerbiamieji Ponai ir Ponios, Mieli draugai,

Prieš savaitę pasibaigė Tarptautinis Lituanistų kongresas. Jau penktą kartą turėjome galimybę susitikti Vroclavo universitete lituanistų ir Lietuvos draugų rate. Nuoširdžiai dėkojame už vertingus ir įkvepiančius pranešimus ir debatus visiems pranešėjams, ekspertams ir atvykusiems dalyviams. Tikimės, kad tų dviejų dienų vaisingų diskusijų prasitęsimo sulauksim per kitą, šeštąjį Kongresą.

Dėkojame visiems Kongreso partneriams – aukštojo mokslo institucijoms ir kitoms organizacijoms:

– Vytauto Didžiojo universitetas,

– Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, ir asmeniškai Tarptautinių ryšių skyriaus

vadovei, V Tarptautinio lituanistų kongreso organizacinio komiteto narei Vilmai

Leonavičienei

– Mykolo Romerio universitetas

– Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

– Europos Komisija

– Rytų Europos kolegija

– Regionalinis tarptautinių debatų centras (RODM)

– Vroclavo miesto Mediateka.

Nuoširdžiai norime padėkoti garbės globėjams:

– prof. Adam Jezierski, Vroclavo universiteto rektorius

– prof. Inga Žalėnienė, Mykolo Romerio universiteto rektorė

– Eduardas Borisovas, LR Ambasadorius Lenkijos respublikoje

– Jacek Sutryk, Vroclavo miesto prezidentas

– Paweł Hreniak, Žemutinės Silezijos vaivada

– prof. Jan Miodek

– Tomasz Kosoń, LR Garbės konsulas Vroclavo mieste

 

Esame labai dėkingi mūsų rėmėjams ir sponsoriams:

– Lietuvos kultūros institutas,

– ORLEN Lietuva,

– Kepykla Korneliusz Okoń

– Bendrovė Conselion

O taip pat informaciniams rėmėjams: Przegląd Bałtycki, Kultura Litwy, Nowa Europa Wschodnia, New Eastern Europe, zw.lt, alkas.lt, bernardinai.lt

Labai ačiū Vroclavo universiteto studentų lituanistų organizacijos Labas ir fondo “Šaligretos” nariams – be jūsų pastangų ir entuziazmo Kongreso realizavimas būtų neįmanomas. Taip pat ypatingai dėkojame Kongreso gerajai dvasiai – LR Kultūros attaché Lenkijos respublikoje – Rasai Rimickaitei, kurios dėka Lietuvos kultūra vėl viešėjosi Vroclavo mieste.

Kongreso nuotraukų galeriją surasite čia .

Iki pasimatymo per VI Kongresą!

V Tarptautinio lituanistų kongreso organizacinis komitetas

cropped-logo2.png


Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele.

Międzynarodowy Kongres Lituanistów za nami. Po raz piąty mieliśmy okazję spotkać się na Uniwersytecie Wrocławskim w gronie studentów, doktorantów, pracowników akademickich, ekspertów, a przede wszystkim przyjaciół Litwy. Składamy serdeczne podziękowania za interesujące i inspirujące wystąpienia i debaty wszystkim prelegentom, panelistom oraz przybyłym uczestnikom – mamy nadzieję, że dyskusje, które wywiązały się podczas tych dwóch dni, znajdą swoją kontynuację na następnym Kongresie. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym jednostkom naukowym, prelegentom, panelistom oraz przybyłym uczestnikom konferencji za udział w tym wydarzeniu.

Dziękujemy naszym partnerom, którzy wsparli nasz kongres:

– Uniwersytetowi Witolda Wielkiego w Kownie,

– Vilmie Leonavičienė, kierownikowi Działu Współpracy Międzynarodowej Akademii Edukacji przy Uniwersytecie Witolda Wielkiego, członkini komitetu organizacyjnego V Międzynarodowego Kongresu Lituanistów,

– Uniwersytetowi Michała Römera w Wilnie,

– Ministerstwu Edukacji, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej,

– Komisji Europejskiej,

– Kolegium Europy Wschodniej,

– Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu,

– Mediatece, filii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę osób i instytucji, które objęły honorowym

patronatem:

– Jego Magnificencja prof. Adam Jezierski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

– Jej Magnificencja prof. Inga Žalėnienė, rektor Uniwersytetu Michała Römera w Wilnie

– Jego Ekscelencja Pan Eduardas Borisovas, Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce

– Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia

– Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski

– Profesor Jan Miodek

– Tomasz Kosoń, Konsul Honorowy Republiki Litewskiej we Wrocławiu

Pragniemy też podziękować naszym sponsorom i darczyńcom, dzięki którym nasza konferencja mogła przybrać tak uroczysty charakter:

– Spółka Orlen Lietuva,

– Litewski Instytut Kultury,

– Pan Korneliusz Okoń (Cukiernia i Piekarnia Okoń),

– Spółka Conselion Prawo i Podatki Kosoń i Wspólnicy.

Za współpracę przy V Międzynarodowym Kongresie Lituanistów dziękujemy naszym patronom medialnym: Przeglądowi Bałtyckiemu, Kulturze Litwy, czasopismom Nowa Europa Wschodnia i New Eastern Europe, a także portalom zw.lt, alkas.lt, bernardinai.lt

Dziękujemy także za zaangażowanie członków Studenckiego Koła Naukowego „Labas” działającego przy Studium Języka i Kultury Litewskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacji Pobliża – bez was organizacja Kongresu byłaby niemożliwa!

Szczególnie dziękujemy dobremu duchowi Kongresu – Rasie Rimickaitė, attaché kulturalnej Republiki Litewskiej w Polsce, bez której część kulturalna Kongresu nie miałaby racji bytu.

Zdjęcia dokumentujące przebieg Kongresu znajdują się w Galerii.

Do zobaczenia na VI edycji!

Komitet Organizacyjny V Międzynarodowego Kongresu Lituanistów

cropped-logo2.png

Zapraszamy na debaty eksperckie | Kviečiame į ekspertų debatus

> Debaty w języku litewskim | Debatai lietuvių kalba:

>>> KAIP PASAULIO LIETUVIUI IŠMOKTI LIETUVIŲ KALBĄ? (LT) Gegužės 16 d., 13:00-14:30

> Debaty w języku litewskim i polskim (tłumaczenie symultaniczne) | Debatai lietuvių ir lenku kalbomis (sinchroninis vertimas):

>>>TRANSGRANICZNY POLSKO-LITEWSKI DIALOG OBYWATELSKI – WSPÓLNA PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ W EUROPIE | CROSS-BORDER LIETUVIŲ-LENKŲ PILIEČIŲ DIALOGAS – BENDRA PRAEITIS IR ATEITIS EUROPOJE (PL | LT) 17 maja | Gegužės 17 d., 9:30-11:00

> Debaty w języku polskim | Debatai lenkų kalba:

>>> DEBATA EKSPERCKA „WSPÓLNE CELE, WSPÓLNE INTERESY – WSPÓŁPRACA POLSKI I LITWY W DZIEDZINIE ENERGETYKI” (PL), 16 maja, godz. 13:00-14:30

>>>DEBATA EKSPERCKA „KONIEC EPOKI GRYBAUSKAITĖ – NOWA SZANSA W STOSUNKACH POLSKO- LITEWSKICH?” (PL), 17 maja, godz. 13:15-14:45

 

 

 

Zaproszenie na promocję książki | Kvietimas į knygos pristatymą | Invitation for book presentation

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie promujące wydanie polskiego przekładu powieści Ričardasa Gavelisa Wileński poker | 17 maja, godz. 18:00 | Mediateka, pl. Teatralny 5


Kviečiame į Ričardo Gavelio Vilniaus pokerio vertimo i lenkų kalbą pristatymą | Gegužės 17 d. , 18:00 val. | pl. Teatralny 5


We are pleased to invite all interested to the event presenting Polish translation of Vilnius Poker, book by Ričardas Gavelis | 17th of May, 18:00 | Mediateka, pl. Teatralny 5

 

 

Program | Programa | Programme

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy program V Międzynarodowego Kongresu Lituanistów.


Gerbiamieji Ponai ir Ponios,

Pristatome V Tarptautinio Lituanistų Kongreso programą.


Dear Ladies and Gentleman,

Below You can find programme of the V International Lithuania Congress.

przycisk

labas

 

Uwaga | Dėmesio | Attention

Jeśli nie otrzymali Państwo informacji zwrotnej w sprawie zgłoszenia na Kongres, bardzo prosimy o pilny kontakt. Dziękujemy.

Jeigu Jūs negavote laiško patvirtinančio (arba nepatvirtinančio) Jūsų dalyvavimą Kongrese, maloniai prašome kuo greičiau su mumis susisiekti. Ačiū

If You have not received feedback regarding admission for the Congress, please contact us immediately. Thank You.

 

e-mail: labas@uni.wroc.pl

cropped-logo2.png

labas

Zaproszenie | Kvietimas | Invitation

Uwaga! Przedstawiamy oficjalny plakat V Międzynarodowego Kongresu Lituanistów.

Dėmesio! Pristatome oficialų V Tarptautinio Lituanistų Kongreso plakatą!

Attention! Here it is… The official poster of the V International Lithuania Congress!

plakat-a3-page-001