Wsparcie merytoryczne i finansowe Kongresu wg Programu: Rozwój współpracy zagranicznych centrów bałtystycznych i litewskich instytucji naukowo-edukacyjnych

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002)
Wykonawca projektu: Uniwersytet Wileński
Partnerzy: Litewski uniwersytet edukologiczny, Instytut literatury i folkloru Litewskiego, Uniwersytet Witolda Wielkiego

Remiama pagal projektą  „UŽSIENIO BALTISTIKOS CENTRŲ IR LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO SKATINIMAS“ Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002
ES SF finansuojamas projektas
Informacija apie projektą: http://baltnexus.lt/news/345/19/BALTISTIKOS-PROJEKTAS
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas

Partneriai: Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas.

Program: Development of cooperation between foreign Baltic centers and Lithuanian educational and scientific institutions
Project financed by the European Social Fund
(No. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0002)
image description

image description

Reklamy